Πολωνικές χοιρινές ράβδους και ξινολάχανο (χοιρινό κορμό)