Shahi Baingan - Καβουρδίζουμε με αποξηραμένα φρούτα