Καλοκαιρινό αεράκι: ένα ποτό σήμανσης απλού κατασκευαστή